Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NHO-rapport: Nærmere én av fem bedriftsledere tror krisen vil forverres

NHOs siste økonomibarometer viser at mange norske bedriftsledere ser pessimistisk på de neste månedene.

– Det har så langt gått bedre enn vi trodde ved forrige anslagsrevisjon i mai, konkluderer NHO i sin siste økonomiske rapport, som ble lagt fram tirsdag.

Jevnt over viser rapporten at norsk økonomi har klart seg bedre gjennom koronakrisen enn de dystre spådommene som ble lagt fram i vår.

– Da så vi for oss et fall i handelspartnernes BNP på 7,5 prosent i år, og et fall i Fastlands-BNP på 6,5 prosent. Nå regner vi med fall på henholdsvis 7 prosent og 4,2 prosent, skriver NHO.

Har gått til oppsigelser

Men det betyr ikke at de økonomiske konsekvensene av koronapandemien er forbi. Faktisk er medlemsbedriftene i NHO en smule mer negative i september enn de var i august.

– En økende andel av disse svarer at de har gått til oppsigelser. Tross dette, er andelen som planlegger oppsigelser nokså stabilt høy, tett på en femdel av dem som svarer, heter det i rapporten.

Spesielt er utsiktene innen næringer som overnatting, servering, transport, fortsatt betydelig berørt av smitteverntiltakene og vil derfor trolig redusere sysselsettingen ytterligere fremover, ifølge rapporten.

Pessimisme

Samlet venter 18 prosent av 3.014 spurte bedriftsledere en forverring av markedssituasjonen de neste seks til tolv månedene, skriver VG.

Det er det nest laveste tallet siden målingen startet i 2009, bare slått av 2. kvartal i år, da store deler av Norge ble stengt ned. Da svarte samlet 26 prosent at de ventet en forverring.

– Vi opplever dessverre at det har fått feste seg et inntrykk av at krisen er på vei over. Selv om frisører og andre som på kort sikt mistet jobben en tid i vår, er tilbake på jobb, så er viktige markeder fortsatt helt nede. Vi frykter at tusenvis av jobber, som ikke kommer tilbake, vil forsvinne det kommende året, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til avisen.