De to største arbeidsstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i landet slår felles alarm når det gjelder godstransport på jernbane i Norge. Foto: Einar Almehagen/NTB scanpix

NHO og LO ønsker sterkere satsing på godstogtransport

De to største arbeidsstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i landet slår felles alarm når det gjelder godstransport på jernbane i Norge.

Mandag presenterte transportetatene og Avinor forslag til Nasjonal Transportplan 2018– 2029, en plan som danner det faglige grunnlaget for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) kommende stortingsmelding. I en felles kommentar sier NHO og LO at det står om livet for gods på jernbane.

– Siden 2008 har det vært nedgang i mengden gods på bane. Nedprioritering av jernbanens infrastruktur har bidratt til innstillinger og usikkerhet blant godskundene. Dette må snus hvis vi skal oppfylle klimaforpliktelsene våre, sier næringspolitisk direktør Ingebjørg Harto i NHO til Dagens Næringsliv.

Harto sier det trengs mer enn de 20 milliarder kronene som transportetatene legger opp til.

– Godsterminaler som Alnabru og terminalen i Trondheim må bygges ut. Det må bygges ut kryssende spor og transportkorridoren til kontinentet må styrkes. Poenget er at det må bli mer forutsigbarhet for transporten, sier Harto.