NHO bygger ut

NHO har besluttet å bygge ut sine kontorer og et nytt konferansesenter i Middelthunsgate 27 og Essendropsgate 6 i Oslo.

Man har lenge jobbet med planer for utbygging av de eksisterende lokalene på Majorstua i Oslo. Et alternativ som ble vurdert var å bygge sammen NHOs kontorbygg med NVEs hovedkontor litt lenger opp i gaten, men nå har man altså bestemt seg for å bygge ut eksisterende lokalene. Også bransjeoranisasjonene og tidsskriftet Byggeindustriensom holder til Essendropsgate 3, flytter inn i det nyoppussede hovedkontoret når det står ferdig. Regulringsplan for området er allerede under behandling, med en forventet politisk beslutning i begynnelsen av 2006. Bygge- og renoveringsarbeidet forventes å ta ca. 20 måneder, og det prosjekteres med innflytting i de nye lokalene i oktober 2008.