NHH-professor roser oljepengenedtrappingen

Professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole roser regjeringens avgjørelse om å bruke 90,9 oljemilliarder mindre enn i år.

– Jeg er litt overrasket over at det ser ut til at man greier å komme innenfor handlingsregelen alt i 2021. Det ser ut til at man ikke deler ut gaver her og der, men også prøver å ha en disiplin. Regjeringen skal ha honnør for det, sier Grytten, som er professor i samfunnsøkonomi og økonomisk historiker.

Grytten understreker at det fortsatt brukes mye oljepenger i statsbudsjettet, men at det er forståelig gitt situasjonen. Han mener også at den stramme oljepengebruken gir handlingsrom for regjeringen når de skal forhandle om budsjettet i Stortinget.