Nettpartner etablerer seg i Arendal med 40 nye arbeidsplasser

Fredrikstad Energimontasje har vunnet en stor anbudskonkurranse om oppdrag for Agder Energi Nett. Det betyr så mye som 40 nye arbeidsplasser i Arendalsområdet, sier regionssjef Arvid Bergan, som i løpet av kort tid skal rekruttere førti nye medarbeidere til kontoret som skal opprettes på Stoa i Arendal.

― Anbudet omfatter området Øst, som utgjør 1/3 delen av hele Agders nettområde med 155 000 kunder. Veien over Oslo-fjorden er ikke spesielt lang for Fredrikstad Energimontasje, men verdien av lokal og regional kunnskap er uvurderlig for den kvaliteten og sikkerheten vi skal levere. Derfor skal vi etablere oss lokalt, og satser mye på å få fatt i de rette folka, helst med tilhørighet i Arendal og Agder, sier Arvid Bergan. Flere små blir store Etableringen i Arendal blir en del av det fusjonerte selskapet Nettpartner AS, som består av Fredrikstad Energimontasje (FEM), Ingeniør Nygård (Oslo), Almo Elektro (Hordaland) og Nett-Partner (Akershus). Samlet vil den nye bedriften omfatte rund 270 medarbeidere. Arvid Bergan er utpekt som regionsjef for satsingen i Agder. ― Situasjonen åpner for videre vekst og utvikling, så du kan trygt si at vi er kommet for å bli! En entusiastisk Arvid Bergan avslører at Nettpartner Sør i tillegg til energimontasje også skal satse på oppdrag innen bredbånd, belysning, kabel-TV, tele og gass. Rekrutterer fortløpende ― Å etablere en ny virksomhet er litt av en utfordring i seg selv, men det blir ekstra spennende å skulle ansette så vidt mange medarbeidere som tilfellet er nå! Derfor må vi også rekruttere fortløpende. Det eneste sikre jeg vet på forhånd, er at vi trenger medarbeidere med både faglig og administrativ bakgrunn. At søkerne er de flinkeste i markedet, er jeg sikker på for jeg har stilt som krav at de må være flinkere enn meg sier Arvid Bergan med glimt i øyet. Annerledes jobbmiljø Han mener det i dette ligger et klart signal om at Nettpartner Sør skal bli en arbeidsplass for den som vil noe, enten det er av faglig eller karrieremessig art. ― Bransjen vår har endret seg kraftig de siste årene. Vi mener vel å se at det vokser fram en ny generasjon fagfolk, som evner å være selvdrevne, og attpåtil har uttalte ambisjoner for seg og sitt fag. Idealer og strukturer har endret seg kraftig fra den tiden bransjen mer eller mindre var i en monopolsituasjon, synes Arvid Bergan. ― Vi må naturligvis konkurrere med andre virksomheter om arbeidskraften i regionen, men jeg tror vi har noe spesielt å by på for den som ønsker seg videre. Målet mitt er å skape en interessant og utviklende arbeidsplass, med en attraktiv og annerledes bedriftskultur, sier Arvid Bergan. Det gledelige er at jeg allerede har mottatt telefoner og søknader fra folk som vil være med, så dette skal nok gå bra!