Nettleien øker med 120 kroner i gjennomsnitt

Nettleien for en gjennomsnittlig husholdning blir 1,3 prosent høyere i år enn i fjor. Det tilsvarer 120 kroner for en strømkunde som bruker 20.000 kWh per år.

Dette går fram av den årlige oversikten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Den viser at nettleien for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 46,5 øre/kWh i fjor til 47,1 øre/kWh i år, inkludert alle avgifter.

– Økningen i nettleie skyldes hovedsakelig økte kostnader hos nettselskapene grunnet høyere investeringer. Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader medvirker til at nettleieøkningen ikke blir større, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE.

Oversikten viser at det er store forskjeller i nettleie mellom ulike kraftselskaper. For å kompensere noe av denne forskjellen, har NVE fordelt 60 millioner kroner som skal gå til å redusere de høyeste nettleiene.

Beløpet er fastsatt av Stortinget, og fordeles på 24 kraftselskaper. Til sammen 66.000 kunder får glede av dette. Reduksjonen er i gjennomsnitt 5,1 øre per kWh. Tilskuddet gis der geografiske forhold og stor avstand mellom abonnentene fører til høy nettleie.

Det høyeste tilskuddet gis til Tysnes Kraftlag i Hordaland med 9,4 millioner kroner. Rødøy-Lurøy Kraftlag i Nordland får 8,4 millioner kroner. I Tysnes reduserer tilskuddet nettleien med gjennomsnittlig 24,62 øre per kWh. (©NTB)