Nettbasert oversikt over SFTs miljødata

SFTs miljødata er nå tilgjengelig gjennom en ny nettbasert katalog. Du får utfyllende beskrivelse av datasettene og lenker videre til tallmaterialet dersom dette er publisert elektronisk.

Du finner mer informasjon rundt dette ved å trykke på linken under.