Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

NESO positiv til regeloppmykning

Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon (NESO) går ut og støtter regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til reglene om arbeidstid.

Det skriver NESO i en pressemelding på sine nettsider.

Organisasjonen uttaler samtidig at det bør foretas en ytterligere oppmykning av reglene enn det som foreslås av departementet, og at arbeidsgiver og arbeidstaker gis større muligheter til lokalt å avtale hensiktsmessige arbeidstidsordninger.

«Videre mener NESO at det bør være likestilling mellom tariffbundne virksomheter og virksomheter som ikke er tariffbundne bl.a. med henhold til hvilke arbeidstidsordninger som kan avtales og grensene for overtidsarbeid», skriver NESO i meldingen.

I sin høringsuttalelse til regelendringene skriver NESO:

«I bygg- og anleggsbransjen konkurrerer man om oppdrag, og entreprenørene får jevnlig oppdrag langt utenfor sitt nærområde. Særlig er dette aktuelt i Nord-Norge der det er store geografiske områder og et relativt begrenset antall oppdrag å konkurrere om.

Denne faktiske situasjonen medfører derfor at arbeidstakerne ofte må reise langt bort for å jobbe, og det er da som regel i både arbeidstakers og arbeidsgivers interesse at man jobber mer intensivt i de periodene man er ute på jobb, mot at man får en lenger friperiode i etterkant som kan tilbringes hjemme».