Nereng fra Bellona til ZERO

Guro Nereng er ny fagansvarlig for bygg hos ZERO.

Guro Nereng går fra Bellona til ZERO for å bli ny fagansvarlig for bygg. (Foto: Daniel Sannum Lauten)

Nereng vil også jobbe med prosjektet Powerhouse, samt være en del av ZEROs arbeid med sol, strøm og nett med mer. Nereng er sivilingeniør i industriell design fra NTNU, og kommer til ZERO fra Bellona, der hun har vært seniorrådgiver innen energieffektivisering.

- Det er mye spennende som skjer på dette feltet nå, og spesielt spennende blir det å jobbe med politikk for skatteregler for ENØK og solenergi, AMS, og nye byggforskrifter, sier Nereng i en pressemelding.

- Bygg står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken i samfunnet vårt. For at vi skal nå våre klimaforpliktelser og begrense klimaendringene er det derfor essensielt at langt flere bygg blir passiv- eller aktivhus - bygg som genererer mer energi enn de bruker. Guro kommer med svært mye god erfaring og bunnsolid kompetanse på dette feltet, og vil være med å løfte dette viktige arbeidet videre, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.