Nemetschek kjøper Graphisoft

Det tyske selskapet Nemetschek AG har tegnet opsjonsavtale på 54,3 % av aksjene i BIM-utvikleren Graphisoft, og har annonsert at de vil legge inn bud på de resterende aksjene i løpet av januar 2007.

Graphisoft er pioner innen utvikling av modellbasert programvare (BIM) for byggeindustrien og ser positivt på å bli en del av Europas største og ledende selskap innen utvikling og distribusjon av software-løsninger for AEC-markedet (arkitektur, engineering og konstruksjon). Graphisoft får med dette en sterkere posisjon i det globale markedet, som nå er dominert av en amerikansk softwaregigant. Deres lokale distributører vil fortsatt operere selvstendig innenfor Nemetschek-gruppen. Når Europas ledende AEC softwareleverandører forener sine krefter på denne måten, forventes synergieffekter både innen utvikling, markedsføring og management. Der Nemetschek har konkurrerende produkter til Graphisoft, vil disse fortsette å konkurrere i visse markeder. Konkurranse mellom forskjellige produkter blir stadig mer vanlig innenfor større konsern, og er med på å gjøre de forskjellige produktene sterkere hver for seg.