NELFO-avtale gir rabatt når elanlegget kontrolleres

Antall feil i elektriske anlegg i norske husstander er fortsatt skremmende høyt. NELFO, Foreningen for EL og IT Bedriftene, har et kontinuerlig fokus på dette og som et ledd i arbeidet inngås nå en samarbeidsavtale med SpareBank 1 Forsikring.

Avtalen innebærer at selskapets kunder over hele landet får tilbud om å kjøpe en god og standardisert el-kontroll av boligen. Sparebank 1 Forsikring har omlag 200 000 kunder med husforsikring, og flertallet av boligene er ti år eller eldre. Ordningen vil medføre økt el-sikkerhet og trygghet for våre kunder og færre brannskader og utbetalinger for selskapet. Derfor er dette en milepæl for selskapet og våre kunder. I tillegg gir vi inntil 15 prosent rabatt på husforsikringen for kunder som utfører kontroll og eventuell utbedring av el-anleggene, sier Lars Marthinsen, ansvarlig for ordningen i Sparebank 1 Forsikring. Det er meget gledelig at Sparebank 1 Forsikring inngår avtale med oss. Alle selskapets kunder får nå tilbud om å kjøpe en standardisert el-kontroll av boligen. Resultatet blir mange el-sikre anlegg. I tillegg til at våre 1400 medlemsbedrifter dekker hele landet, er Sparebank 1 Forsikring spesielt tilfreds med vår kompetanse, metodikk og skjemaer, sier Terje Hanssen, seksjonssjef i NELFO og ansvarlig for avtalen. NELFO er en aktiv aktør for å heve bevisstgjøringen om el-sikkerhet. Behovet for periodisk kontroll av boliger er stort. Det offentlige tilsynet i Norge favner beskjedne fem prosent av alle boliger. Disse kontrollene avdekker dermed kun en brøkdel av de feilene som finnes i elektriske anlegg i boliger over hele landet.