Nekter skyld for eksplosjon

De tre tiltalte i Vest Tank-saken nektet skyld på alle tiltalepunkter da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett mandag.

I Nordhordland tingrett ble eier og styreleder Trond Emblem og daglig leder Jostein Berland dømt til halvannet års fengsel. De ble dømt etter forurensningsloven og andre bestemmelser for å ha drevet ulovlig rensing av bensin ved Vest Tank-anlegget i Gulen i Sogn og Fjordane. To tanker med farlig avfall eksploderte, og flere mennesker var i livsfare. Senere har flere hundre mennesker i nærområdet fått helseplager etter utslippene fra eksplosjonen.

Den tredje tiltalte, rådgiver Karl-Jan Erstad, fikk 45 dagers betinget fengsel i tingretten.

Gulating lagmannsrett har satt av to måneder til saken.