Nedgangen flater ut

Etter en kraftig nedgang mot slutten av fjoråret økte entreprenørenes tilgang på nye bygge- og anleggsprosjekter i 1. kvartal i år.

Dermed opprettholdt næringen sin totale ordrebeholdning gjennom årets første kvartal, melder SSB.

Verdien av bedriftenes beholdning av byggeprosjekter var 29 prosent lavere ved utgangen av 1. kvartal i år enn ved utgangen av 1. kvartal i fjor. Beholdningene av anleggsprosjekter gikk i samme periode ned med 10 prosent målt i løpende kroner. Totalt er næringens ordrereserve 23 prosent lavere - målt i løpende kroner - enn toppnivået fra 1 kvartal 2008.

Ordretilgangen på nye boligbygg har hatt en negativ utvikling helt siden sommeren 2007 og har flatet ut på et lavt nivå de tre siste kvartalene. Tilgangen på nye næringsbygg har vært særlig lav i de to siste kvartalene. Høy aktivitet i rehabiliteringssektoren og flere nye anleggsprosjekter i 1. kvartal i år er med på å dempe nedgangen i den totale ordrebeholdningen til bygge- og anleggsnæringen.