Nedgang i norsk olje- og gassproduksjon

Oljedirektoratet kutter i anslaget for norsk olje- og gassproduksjon i 2007. Fjoråret var preget av høy gassproduksjon og lavere oljeproduksjon enn antatt.

Oljedirektoratet kutter anslaget for væskeproduksjonen i 2007 fra 3 millioner fat til 2,6 millioner fat om dagen. Det sa direktør Gunnar Berge i Oljedirektoratet da han la fram «Sokkelåret 2006», som er en omfattende presentasjon av den samlede virksomheten på norsk sokkel i fjor. Gassproduksjonen i 2006 var rekordhøy, men oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Det ble påbegynt 26 letebrønner i 2006, det er dobbelt så mange som året før, men det er bare gjort fire funn. Ellers er sokkelen preget av riggmangel og prisøkning.