Nedgang i maskinsalget forsterker usikkerheten rundt tiden som kommer

Byggenæringen har generelt holdt en høy aktivitet gjennom unntaksåret 2020, men usikkerheten for årene som kommer biter seg fast. Det var i tredje kvartal en nedgang i anleggsmaskinsalget på nær 17 prosent i forhold til samme periode i fjor, noe som viser en avventende holdning blant entreprenørene.

Anleggsmaskinsalget har gjennom lengre tid vært høyt i Norge, så nedgangen Maskingrossisternes Forening (MGF) kunne melde om denne uken var ikke veldig overrakende i seg selv, men nedgangen har vært større enn forventet, og dette kommer selvsagt med bakgrunn i koronapandemien, samt den svake kronekursen. Uforutsigbarheten for tiden fremover gjør at flere har trukket i investeringsbremsen, og er usikre på hva 2021 og 2022 vil gi. Dermed utsetter mange kanskje kjøp de egentlig hadde planlagt til man vet mer hvordan det totale markedet vil utvikle seg videre. Det er i dag ingen som vet hvor lenge koronapandemien vil påvirke oss, men mange virksomheter må etter hvert snart begynne å få flere oppdrag i ordrebøkene om de ikke skal oppleve en nedgang i aktiviteten i årene som kommer. Dette understrekes også med all tydelighet gjennom en fersk medlemsundersøkelse Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) har fått gjennomført. Den viser at en av to entreprenørselskaper forventer en svakere ordresituasjon i 2021 enn de har nå. Nå i oktober har også to av fem bedrifter meldt om en nedgang fra forrige måned. 15 prosent av bedriftene i oktober-undersøkelsen peker også på at de har planer om oppsigelser som følge av pandemien.

Med sin størrelse vil en nedgang som entreprenørene nå frykter kunne ha store konsekvenser for tiden fremover, og ikke bare for byggenæringen selv. Tidligere har Menon Economics anslått at fallet i byggeinvesteringer i et best case scenario kan falle med 40 milliarder i 2021, sammenlignet med 2019. Dette er enorme tallstørrelser som dermed kan utgjøre et stort bortfall av arbeidsplasser, noe som vil kunne påvirke hele byggenæringen og landet sett under ett.

Bygg og anlegg har holdt bra fart gjennom hele koronapandemien, men det er altså noe frem i tid den store smellen kan komme. Dette er et budskap som på mange måter drukner i situasjonsbildet vi nå står midt oppe i, der andre bransjer sliter betydelig. Det betyr likevel ikke at byggenæringen også står overfor en krevende situasjon, som da kan ramme meget hardt noe frem i tid. Det er viktig at politikerne og de offentlige bestillerne også tar dette inn over seg. Som kjent utgjør de offentlige oppdragene en stor andel av byggenæringen totale aktivitet, og det er dermed viktig at de offentlige prosjektene kommer som planlagt, og at man holder trykket oppe, ikke minst ute i landets mange kommuner. Dette vil utvilsomt kunne være med å redde mange tusen arbeidsplasser, noe som vil være avgjørende for å holde oppe aktiviteten i hele landet og sikre en sunn og bærekraftig utvikling. Ikke minst vil dette også kunne ha en betydelig innvirkning på rekrutteringen inn til næringen.