Nedgang i ledigheten blant østeuropeere fra EU-land

Færre folk med innvandrerbakgrunn er arbeidsledige i Norge, og størst er nedgangen blant østeuropeere fra nye EU-land.

Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere har gått ned med 0,9 prosentpoeng, fra 10,8 prosent i tredje kvartal 2004 til 9,9 prosent i tredje kvartal 2005. Størst var nedgangen blant dem fra de nye EU-landene i Øst-Europa, med 2,4 prosentpoeng. I hele befolkningen gikk ledigheten ned fra 4,1 til 3,7 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Statistikken gjelder personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, også kalt førstegenerasjonsinnvandrere. Statistikken gjelder bare registrerte bosatte, det vil si personer som ifølge folkeregisteret forventes å oppholde seg i landet i minst seks måneder. Innvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa hadde samlet en registrert ledighet på 5,1 prosent ved utgangen av august 2005, mens folk fra de øvrige østeuropeiske landene lå på 12,1 prosent. Innvandrere fra Afrika ligger fortsatt høyest når det gjelder registrert arbeidsledighet, med 19,3 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 13,1 prosent blant innvandrere fra Asia, mens ledigheten blant personer fra Sør- og Mellom-Amerika lå på 10,6 prosent.