Nedgang i husholdningenes gjeldsvekst

Innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) beløp seg til 2 599 milliarder kroner ved utgangen av desember, melder SSB.

Tolvmånedersveksten var 14,6 prosent, ned fra 14,8 prosent ved utgangen av november. Både husholdninger og ikke-finansielle foretak bidro til nedgangen. Likevel er veksten fortsatt høy. Kreditt til husholdninger utgjorde 1 566 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 12,5 prosent, ned fra 12,9 prosent ved utgangen av måneden før. Husholdningenes kredittvekst er fortsatt på et høyt nivå, men var ved utgangen av desember den laveste siden august 2005. Stadig høy gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak Innenlandsk kreditt til ikke-finansielle foretak var 847 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 20,6 prosent, ned fra 21,0 prosent ved utgangen av november. Siden utgangen av august 2006 har årsveksten i innenlandsk kreditt til ikke-finansielle foretak ligget over 20 prosent og har ikke vært høyere i K2-statistikkens historie som går tilbake til slutten av 1980-årene. Høy vekst i bankutlånene Bankenes utlån står for størstedelen av innenlandsk kreditt til publikum og utgjorde 1 835 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten i bankutlånene var 19,2 prosent, ned fra 22,3 prosent ved utgangen av november. Vær oppmerksom på at årsveksten i bankutlånene, slik de framkommer i tabellene, er noe overvurdert som følge av overføringer av utlånsporteføljer fra kredittforetak og finansieringsselskaper i løpet av det siste året.