Nedgang i folkeveksten

I første kvartal i år vokste folketallet med 13.000 og 1. april var 4,8 millioner bosatt i Norge. Likevel var folkeveksten i første kvartal i år 21 prosent mindre enn i samme periode i fjor.

Til tross for det er dette likevel den nest største veksten som er registrert i de tre første månedene noen gang, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det ble registrert 16.600 flyttinger til Norge, 300 færre enn året før. 56 prosent flere enn i fjor flyttet fra Norge i første kvartal i år.

Tallet på fødte - 14.800 - var det samme som året før. Tallet på døde holdt seg også stabilt, på 11.500.

I første kvartal kom det 1.200 færre polske statsborgere til landet sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg reiste 1.000 ut av landet. Tyske statsborgere hadde en lignende utvikling.

For første gang er statsborgere fra Island med på listen over de som har størst nettoinnvandring: mens tallet i fjor var på 0, var det i år 200. I alt innvandret det personer fra nær 150 stater til Norge.

De fire fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland sto for 65 prosent av folkeveksten i landet. Folketallet vokste i 240 av kommunene, mens det gikk ned i 180. Sett bort fra byene hadde Sandnes, med 400 personer, den største veksten i folketallet.