Nedgang i boligbyggingen

I november i fjor ble det påbegynt bygging av 3 111 boliger, 15,4 prosent færre enn i november 2005, viser tall fra SSB.

Totalt for perioden fra januar til november i 2006 ble 29 103 boliger påbegynt, en økning på 2,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2005. Det ble registrert igangsatt bygging av 3,6 millioner kvadratmeter bolig i perioden opp 3,3 prosent sammenlignet med de elleve første månedene i 2005. I perioden fra januar til november i fjor ble det registrert igangsatt bygging av 3,2 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger, en økning på 11,2 prosent sammenlignet med året før. Flest kvadratmeter næringsbygg er påbegynt til varehandel. Totalt ble 784 400 kvadratmeter bruksareal til dette formålet igangsatt i løpet av fjorårets elleve første måneder, en økning på 8,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2005. Bygninger til jordbruk og skogbruk har hatt størst reduksjon i antall påbegynte kvadratmeter. Det ble igangsatt 404 700 kvadratmeter bruksareal til dette formålet, 13,2 prosent mindre enn i tilsvarende periode året før.