Nedgang for IF i Norge

If-resultatet i Norge endte etter de første ni månedene i 2005 på 1,259 milliarder kroner, mot 1,373 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Totalkostnadsprosenten (combined ratio) for If i Norge ble 88,2 prosent, mot 87,6 prosent i samme periode i fjor. Dette betyr at for hver krone som den norske forretningsvirksomheten i If fikk inn i premie, så gikk 88,2 øre ut i kostnader og erstatninger. I samme periode i fjor gikk 87,6 øre ut for hver krone. Den svake nedgangen skyldes at skadeprosenten i tredje kvartal økte med vel to prosentpoeng i forhold til tredje kvartal i fjor. Virksomhetsresultatet for If-konsernet totalt økte i årets ni første måneder til 5,029 milliarder kroner mot 3,293 milliarder kroner i samme periode i fjor. Her er totalkostnadsprosenten i perioden forbedret til 91,6 prosent mot 93,4 prosent i fjor. Ifs resultatutvikling er meget god, og lønnsomheten i forsikringsvirksomheten er ytterligere styrket gjennom tredje kvartal. Den stabile forbedringen er først og fremst et resultat av en konsekvent fokusering på risikoutvelgelse og kostnadseffektivitet. Samtidig er kapitalavkastningen forbedret markert gjennom året, sier konsernsjef i If Skadeforsikring, Torbjörn Magnusson.