Nederlandske Thermoflor satser i Norge og har blant annet bygget distribusjonssenteret for Blå Eiendom i Larvik.Fra distribusjonssenteret for Blå Eiendom i Larvik.De bygget flere energieffektive bygg, som bl.a. Venco Campus i nærheten av Eindhoven og Den Kristelige LandbruksHøyskole (Christelijke Agrarische Hogeschool) i Dronten (bildet).Den Kristelige LandbruksHøyskole (Christelijke Agrarische Hogeschool) i Dronten.

Nederlandske Thermoflor slår rot i Norge

Det nederlandske selskapet Thermoflor, som har spesialisert seg på levering av drivhus, hagesentre og logistikksentre, er i ferd med å få fotfeste i Norge.

De har satt opp flere bygg de senere årene, og har blant annet bygget det internasjonale distribusjonssenteret for Blå Eiendom Grønn Logistikk i Larvik.

Byggherre for dette prosjektet har vært Blå Eiendom AS, med Grønn Logistikk som leietaker. Dette distribusjonssenteret er en mellomstasjon for videre eksport av planter og busker til blomsterleverandører og kunder.

Stort

Senteret er fleksibelt utformet, multifunksjonelt og kan brukes til flere formål. Bygget er totalt ca. 9.700 kvadratmeter.

– Med dette multifunksjonelle senteret imøtekommer vi våre behov på best mulig måte, sier Kjetil Titlestad i Blå Eiendom. Titlestad eier også Grønn Logistikk. Dette selskapets største kunde er Plantasjen, men de leverer også til flere ande utsalg.

Bygger for Plantasjen

Thermoflor har også bygd flere av Plantasjebutikkene her i landet, som f.eks. i Kongsberg, Bærum, Stjørdal, Asker og Skedsmo.

Det nederlandske selskapet bygger også til andre firmaer, spesielt innen detaljhandelen. Mot slutten av året vil et nytt bygg også være klart i Kristiansand.

Thermoflor leverte et tilsvarende prosjekt til Svinningen AS i Asker, med løsninger til fleksibel arealbruk og energibesparing. Her er for eksempel kjøleceller integrert i fasadene, og takene tjener som kjølecelle.

Familiebedrift

Thermoflor er en nederlandsk familiebedrift med erfaring i nøkkelferdige levering. Fra 2013 har de arbeidet sammen med Topic arkitekter i Oslo, og de har nå slått seg sammen for å bringe flere ulike tjenester på det norske markedet. De satser på næringsbygg til logistikkbedrifter og detaljhandel, samt på bygging av innovative glasskonstruksjoner og biobasert økonomisk drift.

Også tidligere har Thermoflor bygget flere energieffektive bygg, som bl.a. Venco Campus i nærheten av Eindhoven og Den Kristelige LandbruksHøyskole (Christelijke Agrarische Hogeschool) i Dronten.

Dette prestisjetunge prosjektet er forløperen til den større diversiteten som Thermoflor ønsker å bringe til markedet.

– Med våre modulære byggesystemer har vi vist å være et bærekraftig konkurrerende element i Norge, delvis takket være vår årelange tilstedeværelse og mange realiserte prosjekter, sier salgssjef Ferry Breugem fra Thermoflor.