Ill. Leiv Nes Arkitekter AS

NCC utvider Riska bo- og aktivitetssenter i Sandnes

NCC Construction har inngått avtale med Sandnes kommune om bygging av nytt tilbygg ved Riska bo- og aktivitetssenter, samt etablering av to sansehager.

Kontrakten er på 65 millioner kroner.

Prosjektet omfatter et tilbygg til eksisterende bo- og aktivitetssenter på Hommersåk utenfor Sandnes. Bygget planlegges oppført i to etasjer, med et totalt areal på ca. 2300 kvadratmeter. De to sansehagene skal etableres på sørsiden av tilbygget, med direkte adgang fra avdelinger for demente.

Det ferdige bygget får fasader i tre og vil holde en høy miljøstandard med blant annet krav til materialvalg og lavenergi standard.

- Sykehjem med en tydelig miljøprofil passer vår kompetanse svært godt og er et område hvor vi er konkurransedyktige. Dette er ett av flere omsorgs- og undervisningsbygg NCC Construction bygger etter strenge miljøkrav, sier distriktssjef Heather Bergsland i NCC Construction.

NCC bygger blant annet nye Ulsmåg skole i Bergen, som blir en lavenergiskole i massivtre.

- Tre puster, gir bedre inneklima og legger til rette for bedre kvalitet hos brukerne, forteller Bergsland.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Arbeidene starter i oktober 2014, og skal ferdigstilles i løpet av november 2015.