NCC utbedrer E6

NCC Construction AS er blitt tildelt en kontrakt for utbedring og trafikksikkerhetstiltak på E6 på Setermoen i Bardu kommune. Oppdragsgiver er Statens Vegvesen.

Prosjektet består blant annet av etablering av en ny rundkjøring, utbedringer/omlegginger av E6 og tilstøtende veier samt en ny kulvert under E6. I tillegg vil arbeidene omfatte en del arbeider med vann- og avløpsanlegget i området, elektroarbeid (lysanlegg) og grøntanlegg.

- Vi er glade for å nå frem i den meget harde konkurransen om nye oppdrag, og ser frem til å komme i gang med dette prosjektet, sier distriktssjef Tor Nordstrøm.

Arbeidene vil starte umiddelbart og skal være ferdigstilt 1. juli 2010.