Gjennom Barnas Byggeskole har NCC «utdannet» over 1.000 barn de siste 10 årene. (Foto: NCC)

NCC skal styrke barns kompetanse om bærekraft

Denne uken samler NCC 70 barn til Barnas Byggeskole i Oslo og Asker, og byggeprosjektet er både bærekraftig og lærerikt.

I løpet av en hektisk uke skal barna bygge hver sin humlekasse. Tidligere år har barna bygget fuglekasser, men nå skal barna inspireres til å tenke innovativt og se nye løsninger som kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

- I NCC har vi tatt mål av oss å tilby de beste bærekraftige løsningene og derfor er det ekstra morsomt å gi barn kompetanse og inspirasjon om hvordan vi kan skape et mer bærekraftig samfunn, sier kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen i NCC Construction Norway.

Bygger for humla

I løpet av de siste årene er humlebestanden blitt mindre, blant annet fordi det er blitt vanskeligere for humledronningene å finne egnede bol i byer og tettbygde strøk. Formålet med NCCs engasjement er å bidra til å snu utviklingen, og hjelpe humlene med å finne bolplass. Kunnskap hos entreprenører og utbyggere om hvordan man kan tilrettelegge for pollinerende insekter gir et viktig bidrag til å opprettholde naturens mangfold.

Torsdag 13. august vil humleekspert Erik Wegge Bergvik, som er tilknyttet Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA, besøke Barnas Byggeskole i Oslo. Bergvik vil gi råd og tips om hvordan humlekassene best kan innredes. Det blir også tur i området for å lære og artsbestemme humler i nærområdet.

Med kyndig hjelp fra håndverkere i NCC skal barna i løpet av uken også bygge en stor utendørs undervisningsbenk til elvene ved Hasle skole i Oslo og en terrasseplatting til beboere på Solgården sykehjem i Asker.

Lærer å legge asfalt

Barnas Byggeskole i Oslo går over en uke, og på tirsdag reiser barna til NCC Roads’ asfaltlaboratorium i Drammen. Her lærer barna om hvordan NCC produserer NCC Green Asphalt®, som i produksjonsprosessen reduserer CO2 utslippet med 30 prosent, sammenlignet med annen asfalt. I tillegg får de prøvd seg som asfaltarbeidere.

Om Barnas Byggeskole

Gjennom Barnas Byggeskole har NCC «utdannet» over 1000 barn de siste 10 årene. I løpet av byggeskolen får barna, som er fra 8 til 12 år, kjennskap til bygg- og anleggsfag, realfag, bærekraft og helse, miljø og sikkerhet. NCCs miljøprofil gjenspeiles i valg av materialer og håndtering av avfall og er integrert i "undervisningen", som en naturlig del av byggefaget.

- Vi er opptatt av å utfordre barna som deltar, og de må derfor planlegge byggeprosjektet før de kan sette i gang. På denne måten ser barna at matematikk og andre skolefag blir praktisk anvendbart når de skal løse praktiske oppgaver. Denne kombinasjonen av teori og praksis setter barna stor pris på, sier Hansen.

Totalt arrangeres Barnas Byggeskole i Norge i år for ca. 70 barn i alderen 8-12 år. Byggeskolen foregår i uke 33. fra 10. til 14. august i Oslo og fra 11. til 13. august i Asker. Ca. 50 av barna vil delta på Barnas Byggeskole i Oslo.