Traseen for Sandøytunnelen, sett fra Kirkjubø på Streymøy over til Sandøy. Foto: Norconsult

NCC signerte milliardkontrakt på Færøyene

NCC har tirsdag signert kontrakt om bygging av to veitunneler på Færøyene.

Kontrakten består av to delprosjekter, og er betinget av at finansiering godkjennes av Landsstyret på Færøyene. Verdien på den første tunnelen er ca 1,5 milliarder svenske kroner. Den andre tunnelen er betinget av en opsjon og verdien på denne er ca 1,2 milliarder svenske kroner.

AF Gruppen lå best an ved anbudsåpningen, men byggherren valgte allikevel å gå videre med NCC.

- Vi har lang erfaring med bygging av tunneler i NCC, med spisskompetanse i vår norske virksomhet. Det er gledelig å kunne tilby kunden et totalkonsept som gir dem trygghet for gjennomføringen, sier Svante Hagman, direktør for forretningsområdet NCC Infrastructure i en pressemelding.

Kontrakten omfatter to tunneler med en lengde på henholdsvis 11,2 og 10,5 kilometer. Arbeidet omfatter også veier i dagsonen for tilknytning til eksisterende infrastruktur.

NCC har solid erfaring med å bygge tunneler på Færøyene. NCC bygget på begynnelsen av 2000-tallet Vagatunnilin och Nordoyatunnilin. Flere av nøkkelpersonene som skal arbeide i prosjektet var også med å bygge de to foregående tunnelene.

Kunden er P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST), som eies 100 prosent av Landstinget på Færøyene.

Prosjektstart for den første tunnelen – Eysturoyartunnilin – er i desember 2016. For den andre tunnelen – Sandoyartunnilin – har kunden opsjon dersom de ikke ønsker å gjennomføre prosjektet. Dette må varsles NCC senest 30. juni 2018.

Ordren for den første tunnelen registreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i fjerde kvartal 2016, forutsatt at finansieringen for tunnelen godkjennes av Landsstyret på Færøyene. Ordren for den andre tunnelen registreres i tredje kvartal 2018, forutsatt at kunden ikke velger å benytte sin opsjon om og ikke gjennomføre prosjektet.