NCC selger polsk asfaltselskap

NCC selger den polske asfaltvirksomheten NCC Roads Polska til det østerrikske selskapet Strabag.

Salgssummen oppgis til 1.050 millioner svenske kroner for selskapet, som gir NCC en resultateffekt på cirka 400 millioner svenske kroner. Salget forutsetter at det blir godkjent av de berørte selskapene. Den polske virksomheten omsatte i 2005 fir cirka 1,1 millarder svenske kroner, og har 900 ansatte. - Grunnen til at vi selger NCC Roads polske virksomhet er at vi vil fokusere virksomheten og fremtidige investeringer til det nordiske markedet. Gjennom å frigjøre kapital fra den polske virksomheten, kan vi fortsette å investere i Norden. Dels gjennom organisk tilvekst, og dels gjennom oppkjøp, sier konsernsjef Alf Göransson i NCC.