NCC Roads selger pukkverk

NCC Roads AS selger ett av de to pukkverkene i Rekefjord i Rogaland til selskapet Rekefjord Stone AS.

Virksomheten i Rekefjord består av to deler, Rekefjord øst og Rekefjord vest. NCC Roads AS har nå inngått avtale om salg av pukkverket Rekefjord vest. Salget innebærer at Rekefjord Stone AS overtar denne eiendommen med maskiner og utstyr. Ingen ansatte blir berørt av salget. Det har ikke vært aktivitet på pukkverket på Rekefjord vest siden 2005. Før dette leverte Rekefjord vest hovedsakelig steinmateriale til Tyskland. NCC Roads AS prioriterer nå salg og investeringer i det nordiske markedet, og dette er bakgrunnen for at Rekefjord vest blir solgt. NCC Roads AS vil fortsatt drive pukkverket Rekefjord øst. Denne delen av anlegget leverer steinmateriale til bruk i asfalt, spesielt til Danmark og Norge. Rekefjord-anlegget ligger i Sokndal kommune, rundt 10 mil sørøst for Stavanger. Kontrakt om overtakelse ble inngått 24. januar 2007. Endelig overtakelse forutsetter nødvendig godkjennelse fra lokale myndigheter.