anleggsarbeider i tilknytning til Storelva kraftverk, Tosbotnprosjektet. Foto: NCC

NCC med nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Med byggingen av nytt bilanlegg i Narvik og kraftverk-anlegg i Tosbotn på Helgeland, sikret NCC seg to nye kontrakter rett før sommeren.

I juni satte NCC i gang arbeidene med de to prosjektene som har en samlet verdi på vel 140 millioner kroner, og som begge etter planen skal være ferdigstilt i oktober 2018.

- Dette er prosjekter av middels størrelse, som likevel er viktige for å befeste vår posisjon og sikre sysselsetting gjennom høst- og vintersesongen, forteller Svein-Arne Sivertsen som er NCCs distriktssjef i Nord-Norge i en pressemelding.

I Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland skal NCC fullføre byggingen av fem småkraftverk for Helgeland Kraft, etter at det islandske entreprenørfirmaet som opprinnelig skulle bygge anleggene, fikk problemer med fullføringen.

- Dette er vår tredje jobb for Helgeland Kraft det siste året. Prosjektet bekrefter dermed et gjensidig og godt forhold til en viktig kunde som også er sterkt posisjonert på anleggssiden, sier Sivertsen. Rundt 40 av NCCs yrkesarbeidere vil være engasjert i prosjektet fram til høsten neste år.

I Narvik skal NCC bygge nytt bygg for oppdragsgiver Narvik Bileiendom. Bygget på 3308 kvadratmeter bruttoareal oppføres ved E6 sør for Narvik sentrum og skal huse nye lokaler for Volkswagen og Skoda bilutsalg.

-Dette er et viktig prosjekt som er lokalisert i og befester vår posisjon i Narvik, der NCCs divisjon Civil Engeneering har sitt distriktskontor i Nord-Norge og der vår aktivitet springer ut fra, forklarer distriktssjefen.

Han vurderer bygg- og anleggsmarkedet i Nord-Norge som solid og økende, og med spennende og betydelige prosjekter i de kommende år.

-Markedet er solid og det er mye som skjer, både innen offentlig og privat sektor. Større og spennende samferdselsprosjekter i regi av blant annet Forsvaret og Statens Vegvesen er ventet i tiden framover. Det er rivende konkurranse om alle prosjekter, både de større og mindre, men NCC jobber langsiktig og skal være på banen, understreker Svein-Arne Sivertsen.