NCC Profilbetongs glidestøpmaskin produserer og monterer betongrekkverk og bankett langs veier i dagen og i tunneler over hele landet, etter ønsket form og etter gitte bestemmelser. Foto: NCCAvdelingsleder Bengt Hangeland i NCC Profilbetong. Foto: NCCNCC Profilbetong glidestøpte og monterte nylig på plass veirekkverk med CE-merking blant annet i Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo. Foto: NCC

NCC glidestøper CE-merkede veirekkverk i Nordbytunnelen

NCC Profilbetong er først ute med glidestøpte CE-merkede veirekkverk, og nylig ble slike montert i Nordbytunnelen sør for Oslo.

Glidestøpte veirekkverk med CE-merking er ventet å bli standardkrav langs norske veier, skriver NCC i en pressemelding fredag.

Glidestøpte og CE-merkede betongrekkverk langs veiene har, ifølge pressemeldingen, ikke vært levert i Norge før nå, men etter en omfattende godkjenningsprosess har NCC Profilbetong i høst fått den nødvendige sertifiseringen på plass for å gjøre jobben.

– Vi har valgt å bruke ressurser på å skaffe oss denne CE-merkingen fordi vi ønsker å være i forkant med å kunne tilby et produkt og en standard som ikke har vært tilgjengelig i det norske markedet før. Samtidig ønsker vi på denne måten å være med og fornye bransjen, sier avdelingsleder Bengt Hangeland i NCC Profilbetong.

Forventer CE-krav

CE-merkingen brukes for å vise at et produkt oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav i norsk og europeisk regelverk, og at dette kan dokumenteres. I Nordbytunnelen på E6 sør for Oslom som gjennomgår omfattende oppgradering, ble nylig CE-merkede rekkverk for første gang glidestøpt og montert på plass.

– Det er i Nordbytunnelen montert totalt syv CE-merkede betongrekkverk inn og ut av havarilommer. I tillegg skal det monteres ett slikt betongrekkverk i Smiehagentunnelen som støper igjen en eksisterende havarilomme. Disse arbeidene er en del av totalrehabilitering av Nordby- og Smiehagentunnelen der sikkerhets- og brannkrav skal tilfredsstilles i henhold til gjeldende EU-direktiver, sier prosjektleder Øyvind Utne Larsen i entreprenørselskapet Marthinsen & Duvholt, som har hovedentreprisen for rehabiliteringen av de to tunnelene.

CE-merking av denne type veirekkverk har så langt ikke vært et tydelig spesifisert krav i Norge, men Bengt Hangeland i NCC Profilbetong forventer at dette vil komme.

– Verden går videre. Vi vet at andre typer veirekkverk i dag har krav om CE-merking, og det er da naturlig at dette på et tidspunkt vil bli et krav for vårt produkt også. Signaler i markedet er at det jobbes med en form for CE-merking, og vi ønsker å være i posisjon til å levere hvis og når det kommer, sier han i pressemeldingen.

Positive til CE-merking

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er ansvarlig myndighet for denne type veisikringsutstyr, og som blant annet ser til at krav til CE-merking av veirekkverk er i samsvar med europeiske standarder.
– Vi er klar over at det har vært usikkerhet om hvor vidt denne typen rekkverk vil falle inn under standardens omfang, men vi er nå sikre på at systembaserte plasstøpte barrierer er omfattet av denne standarden. Det vil mest sannsynlig i løpet av høsten komme en høring av håndbok N101, som vil spesifisere CE-merking av denne type rekkverk, uttaler Jose Delgado, senioringeniør i DiBK.

Statens vegvesen og Vegdirektoratet er ansvarlig for trafikksikkerheten langs norske veier, og sikre at dagens veisikringsprodukter følger grunnlag for sertifisering i henhold til vegnormal N101 Rekkverk og vegens sideområder.

– Alle slike produkter skal være i samsvar med gjeldende regelverk og de krav som er definert i vegnormalen, forteller sjefingeniør og spesialist på veisikringsutstyr Matteo Pezzucchi i Vegdirektoratet.

– Med krav om CE-merking på plass, må alle produsenter av denne typen glidestøpte betongrekkverk også ha nødvendig CE-dokumentasjon på plass for å kunne levere til norske veiprosjekter.Vi er positive til CE-merking, det gir blant annet en bedre kontroll med produksjonen av produktene, avslutter Pezzucchi.