NCC forlater Snøhvit-prosjektet

Etter forsinkelsene på Snøhvit-prosjektet, har NCC Norge og Statoil ikke kommet frem til noen ny avtale om pris. AFS-Phil Group, hvor Af Gruppen inngår, og Statoil har i dag inngått en intensjonsavtale om sprenging og grunnarbeid for mottaksterminalen på Melkøya.

- Etter forsinkelsene ble vi nødt til å gjennomføre mye av arbeidet i vinterhalvåret. Det er noe helt annet å gjennomføre hovedtyngden av arbeidet om vinteren enn om sommeren. Statoil ville ikke gi oss kompensasjon for denne kortere og helt klart mer ugunstige anleggsperioden. NCC Norge har en policy som klart sier at vi skal prioritere lønnsomhet i stedet for vekst. Derfor har det ikke vært mulig å bli enige om en ny pris, sier Espen A. Pay, administrerende direktør i NCC Norge til Byggeindustrien. Det var i februar i år Statoil inngikk en intensjonsavtale med NCC Norge om å utføre arbeidet. - Tidsforskyvninger i prosjektet de siste månedene gjør at operatøren velger å skifte entreprenør, sier Snøhvit-direktør, Egil Gjesteland. AFS-Pihl Group, som nå har overtatt kontrakten NCC Norge opprinnelig hadde, er et joint venture mellom AF-Spesialprojekt i Norge og danske E Pihl & Søn. AF Spesialprosjekt er et datterselskap i børsnoterte AF Gruppen. At Statoil allerede i dag kom frem med en ny samarbeidspartner etter bruddet med NCC, kan tyde på at dette har ligget i kortene en tid. Kontraktsverdien for den nye avtalen er beregnet til vel 700 millioner kroner. Arbeidet med å planere tomten er forventet å starte i månedsskifte juni/juli i år, med ferdigstillelse i fjerde kvartal 2003. Tomten skal da være klar for installering av prosessanlegg og fire lagertanker.