Illustrasjon: LisebergIllustrasjon: Liseberg

NCC fikk milliardprosjekt på Liseberg

NCC har fått i oppdrag å bygge ut fornøyelsesparken Liseberg i Gøteborg med en ny vannpark og nytt hotell.

Oppdraget inneholder også nye parkeringsanlegg, og har en verdi på to milliarder svenske kroner. Prosjektet utføres som et partneringsamarbeid mellom Liseberg og NCC.

NCC skal først i gang med infrastrukturarbeid og parkeringsanlegg. Deretter skal de bygge et opplevelseshotell på drøyt 30.000 kvadratmeter og 450 rom. Sist bygges vannparken på 18.000 kvadratmeter. Den kommer til å ha plass til drøyt 2.800 gjester og ha et titalls vannsklier og basseng. Denne kommer til å være åpen hele året.

- Å drive prosjektet gjennom partnering er en optimal metode å jobbe med komplekse og store bygg, og muliggjør et bedre sluttprodukt. Vår erfaring med å bygge svømmehaller og badeanlegg sammen med våre vann- og miljøspesialister i NCC Badhus, kommer godt med når vi skal bygge en av Sveriges største vannparker, sier sverigesjef Henrik Landelius i NCC Building i en pressemelding.

Prosjekteringen starter nå, og når partene er enige om neste steg – går de i gang med parkeringsplasser. Disse skal være ferdige i 2019. Hotellet og vannparken skal stå klare mellom 2021 og 2023.