Foto: Erik Mårtensson

NCC: - Færre alvorlige ulykker i NCC i løpet av tiåret, men arbeidet må fortsette

Når NCC konkluderer med hva som har skjedd siden Awareness Day ble introdusert i 2011, er det en klar trend at færre alvorlige ulykker skjer når ansatte involveres og får større ansvar for arbeidsmiljøet på sine egne arbeidssteder.

- Vi har systematisk bygget en sterk sikkerhetskultur, der hver dag starter med en sikkerhetsbriefing, vi har klare regler for sikkerhetsutstyr, og - ikke minst - vi har gitt våre ansatte eget ansvar og mulighet for å si "stopp" og avbryte arbeidet hvis de opplever en usikker situasjon, sier Lars-Gunnar Larsson, leder for helse og sikkerhet i NCC-konsernet i en pressemelding.

I ti år har NCC arrangert Awareness Day den første onsdagen i september. Klokken 09.00 vil arbeidet bli stanset på alle NCCs arbeidsplasser i hele Norden, for dialog om hvordan man sammen kan videreutvikle et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Temaet i år er Sikker adferd, med fokus på prosedyrer og verktøy som støtter et sunt og positivt arbeidsmiljø.

- I vår bransje er det fortsatt for mange ulykker og omkomne. Vi kan ikke akseptere dette; målet vårt er null ulykker. Vi vet også at arbeidssteder som snakker om og diskuterer arbeidsmiljøet, har langt færre ulykker og hendelser. Derfor er det så viktig for oss å gjennomføre bevissthetsdagen år etter år, at diskusjonene fører til fortsatt dialog og at ansattes daglige arbeid på deres arbeidssteder blir tryggere, sier Larsson i meldingen.

I løpet av de siste tre årene har antall alvorlige ulykker i NCC gått ned med mer enn 30 prosent, og NCC gjennomfører nå en grundig gjennomgang av alle ulykker for å øke kunnskapen ytterligere.