NCC bygger videregående skole i Bardufoss

NCC Construction skal i samspill med byggherren Troms fylkeskommune utvikle nybygg for Bardufoss Høgtun videregående skole på Rustahøgda i Målselv kommune.

Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 168  millioner kroner eks mva.

Samspillsentreprisen består av to faser:

Fase 1 er samspill i prosjekteringsfasen frem til priset totalentreprise. Fase 2 er gjennomføring av totalentreprisen. Oppstart av denne fasen forutsetter godkjenning av Troms fylkeskommune.

I første omgang skrives det kontrakt på fase 1, som skal ende opp med en omforent totalentreprisekostnad som fylkeskommunen skal ta stilling til før kontrakt på fase 2 kan skrives.

Nybygget skal oppføres som passivhus og antas å få et brutto arealbehov på ca. 8.000 kvadratmeter. Skolen skal gi plass til rundt 450 elever og 120 ansatte, og erstatter eksisterende skolelokaler i Indre Troms.

- Vi er svært tilfreds med tildelingen av dette oppdraget, og det er spesielt hyggelig å kunne videreføre det gode samarbeidet med Troms fylkeskommune i en ny samspillskontrakt, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC Construction.

- Fylkesrådet er fornøyd med at avtale er på plass med NCC, slik at vi kan gå videre med planlegging av utdanningstilbudet i Midt-Troms, forteller fylkesrådsleder Line Fusdahl.

NCC er i gang med en tilsvarende samspillskontrakt på bygging av Senja videregående skole i Finnfjordbotn for Troms fylkeskommune og Aust Lofoten videregående skole i Svolvær for Nordland fylkeskommune. NCC bygger også Finnsnes ungdomsskole for Lenvik kommune i en totalentreprise.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.