Illustrasjon: Halvorsen & Reine AS

NCC bygger videre i Kongsberg Teknologipark

NCC Construction ved OKK DK Drammen er tildelt kontrakt for oppføring av nytt kontorbygg i totalentreprise for Kongsberg Næringsbygg. Kontrakten er på 106 millioner kroner eks. mva.

- For oss er det svært gledelig at Kongsberg Teknologipark ønsker å videreføre vårt samarbeid med et nytt og spennende prosjekt. Prosjektet passer godt sammen med våre øvrige prosjekter og opparbeidede kompetanse innen denne typen bygg, sier distriktssjef Stig Berg i NCC Construction.

Det nye kontor- og kantinebygget vil få god miljøstandard og blir hovedkontoret til Kongsberg Protech Systems. Samlet areal er ca. 7000 kvm, fordelt på kontorer og en stor kantine for mange av de 5 500 ansatte ved Kongsberg Teknologipark. OKK har tidligere også bygget Kongsberg Maritimes hovedkontor Carpus I og Carpus II.

Byggearbeidene starter umiddelbart og ferdigstilles i januar 2016.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.