NCC bygger skole i Løten

NCC Construction AS har inngått avtale med Løten kommune om å bygge Østvang Oppvekstsenter til en verdi av 26 millioner kroner. Arbeidet utføres av distriktskontoret på Hamar og skal være ferdigstilt våren 2007.

Kontrakten er på nær 26 millioner kroner og omfatter et nybygg i tre etasjer på til sammen 1 800 kvm, med ombygging og rehabilitering av eksisterende skolebygg med omtrent samme areal. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise, slik at både prosjektering og utførelse av alle fag omfattes av kontrakten. Beregnet byggestart for nybygget er 1. desember 2005 med ferdigstillelse i løpet av september 2006. Så snart skolens funksjoner i eksisterende bygg er flyttet over til nybygget, starter ombyggingsarbeidene her. Disse arbeidene vil pågå frem til slutten av mars 2007.