NCC bygger om Vestby sykehjem

NCC Construction AS har inngått avtale med Vestby kommune i Akershus for ombygging og nytt tilbygg ved Vestby Sykehjem til en Verdi av 81 millioner kr.

Arbeidet skal utføres av distriktskontoret i Sarpsborg, starter 5. september og skal være ferdig høsten 2006. Prosjektet består av totalt 5800 kvm, hvorav 2600 kvm nybygg og 3200 kvm rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Sykehjemmet moderniseres og utbygges til i alt 78 sengeplasser. Kontraktsmodell er totalentreprise med tiltransport av rådgivere fra byggherrens forprosjekt. Endelig vedtak om bygging ble foretatt av byggekomiteen 20 juni.