NCC bygger mediehus i Sandefjord

NCC Construction AS har undertegnet en partneringavtale til en verdi av 50 millioner kr med Micasa AS om bygging av et mediehus i Sandefjord, hvor bl.a. Sandefjords Blad vil ha sine lokaler.

Det skal til sammen bygges 5000 kvm på den såkalte Apotekertomta i Storgaten 4, hvor apotek Hvalen tidligere holdt til. Arbeidet starter i desember og skal være fullført 1. april 2007. NCC vil på det meste ha 70 mann i arbeid på prosjektet. Bygget omfatter 1400 kvm spesialbygde arealer for Sandefjords Blad i første og andre etasje, med inngang fra Storgaten. Micasa AS inngikk leieavtalen med avisen i desember i fjor, og kjøpte samtidig de lokalene Sandefjords Blad i dag eier sentralt i byen. I tillegg til lokalene for avisen skal det bygges 11 leiligheter i fjerde og femte etasje, salgslokaler mot Jernbanealléen og kontorlokaler i tredje etasje. Partnering er en samarbeidsform der partene arbeider for hverandre med helt åpne bøker og løser alle problemstillinger under veis. Partnering har blitt en stor suksess for NCC i Norge, og selskapet har hittil undertegnet partneringkontrakter for nærmer fire milliarder kroner