NCC bygger LNG-tanker i UK

NCC Construction AS har undertegnet en kontrakt til en verdi av 230 millioner kr på bygging av tre lagertanker for LNG i betong for gassprosjekt Isle of Grain i Storbritannia.

Mobiliseringen har allerede startet, og prosjektet skal være avsluttet i andre halvdel av 2007. De tre tankene vil få en lagerkapasitet på 190 000 kbm hver og utgjøre en viktig del av utbyggingen av et eksisterende anlegg i Kent ved munningen av elven Themsen. Betongdelen av tankprosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom det britiske selskapet Balfour Beatty og NCC, med hver sin halvdel av en total prosjektkostnad på 460 millioner kr. De to selskapene gjennomfører arbeidet under ledelse av EPC-kontraktoren Chicago Bridge and Iron John Brown (CB&I John Brown). Betongglidene vil foregå i perioden februar-mai 2006. Under byggingen av tankene i Storbritannia vil NCC benytte den samme type glideforskaling som ble brukt på Statoils Snøhvit-prosjekt på Melkøya. Arbeidet som skal gjøres på Isle of Grain tilsvarer det som ble gjennomført på Melkøya. Når Snøhvit-prosjektet ble så vellykket for NCC kom det som et resultat av at selskapet utviklet nye tekniske løsninger. Selve gjennomføringen vakte oppmerksomhet hos en rekke selskaper som planlegger bygging av LNG-anlegg flere steder i verden. Kontrakten i Storbritannia er godt tilpasset de øvrige oppdrag NCC har innenfor anleggssektoren. LNG-sektoren gir NCC gode forretningsmuligheter innenfor en nisje som passer godt med den erfaring og kunnskap selskapet har skaffet seg gjennom arbeid for norsk olje- og gassvirksomhet.