NCC bygger klaffebro i Bergen

NCC Construction skal bygge Småpudden bro over Damsgårdssundet i Bergen for 71,1 millioner kroner.

Den nye gang- og sykkelbroen er den del av Bergen kommunes områdeløft, og vil knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden.

Broen bygges som en stålkassebro over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Total lengde er 154 meter, hvorav klaffespennet utgjør 27 meter.

- Prosjektet er meget spesielt og vi ser frem til å starte jobben i november. I tillegg passer et prosjekt som dette godt i vår portefølje, forteller distriktssjef i NCC Henning Simonsen.

NCC er involvert i en rekke infrastrukturprosjekter i Bergen og på Vestlandet. Blant annet tre renseanlegg samt Dam Svartavatn, Birkelandskrysset på Bybanen og Lavik fergekai.