NCC bygger i Akersbakken

NCC Construction AS har undertegnet en ny partneringavtale til en verdi av 89 millioner kr med Viken Eiendomsutvikling AS om å bygge 83 nye leiligheter i Akersbakken 35 i Oslo.

Leilighetene skal bygges på området for det tidligere Betanien Sykehus. Fasaden er bevaringsverdig og skal beholdes, mens resten av det gamle sykehuset blir revet. Arbeidet starter i februar 2006 og skal være avsluttet høsten 2007. Partnering er en samarbeidsform der partnene arbeider for hverandre med helt åpne bøker og løser alle problemstillinger under veis. I stedet for at prosjektet styres av dokumenter og personer som overvåker hverandre, etablerer deltakerne et tett samarbeid der det kreative overskuddet brukes til forbedringer. Partnering har blitt en stor suksess for NCC i Norge, og selskapet har hittil undertegnet partneringkontrakter for nærmer fire milliarder kroner. Kontraktsformen har vist seg spesielt vellykket i boligbygging, og den har skapt grunnlaget for økt kvalitet. Tidligere i år leverte NCC 124 leiligheter uten feil i Kingosgate 17 i Oslo til den samme byggherren gjennom en partneringkontrakt.