NCC betaler bot

- NCC Construction AS har bestemt seg for å betale boten på 1,3 millioner kr som bedriften ble ilagt av Agder Politidistrikt etter rasulykken i Strømsbuveien i Arendal 30. august 2004, opplyser kommunikasjonsdirektør Øyvind Kvaal.

I ettertid ser NCC at selskapet burde tatt mer hensyn til indikasjoner de fikk fra ulike hold kort før raset om at fjellet på baksiden av byggegropen til Arena kjøpesenter kunne være usikkert. - Vi beklager sterkt at vi satte beboernes sikkerhet i fare ved at vi ikke sørget for evakuering av beboerne i området inntil forholdene var avklart, legger Kvaal til. Kvaal underskreker at NCC umiddelbart etter raset konsentrerte seg om å hjelpe dem som var rammet med midlertidig bosted og livsopphold, og de tok på seg arbeidet med å rette opp igjen de skadene som var gjort på boliger og annen eiendom. - Vi bygget opp igjen Strømsbuveien, som, nå fremstår som en trygg trafikkåre for alle som benytter den til og fra Arendal sentrum, sier kommunikasjonsdirektøren. NCC har gjennomgått egne rutiner for sprengning i og sikring av fjell ved byggeprosjekter. - Dette har ført til at vi nå har som rutine at vi foretar ekstra uavhengige geotekniske undersøkelser, slike at fjellpartier som det kan reises tvil om gis ekstra sikring, avslutter Kvaal.