Navneskifte kan koste 3,6 milliarder

Det kan koste 3,6 milliarder kroner å vrake Statoil-navnet. Og det er bare de direkte kostnadene. I tillegg vil Statoils merkevareverdi gå tapt. Verdien på merkenavnet Statoil anslås til mellom 2,5 og 5 milliarder kroner.

Det sier merkevareekspert Christian Sinding til Dagens Næringsliv. Jeg anbefaler statsminister Jens Stoltenberg å få verdiberegnet merkevaren Statoil. Da ville han fått sjokk, og finansminister Kristin Halvorsen ville smilt fra øre til øre over hvilke enorme verdier de sitter på. Konklusjonen ville vært klar. De hadde beholdt Statoil-navnet, sier Christian Sinding i Brand Consulting til Dagens Næringsliv. Ifølge Sindings beregninger vil det koste mellom 2,7 og 3,6 milliarder kroner å bytte navn på Statoil. Å bytte ut logoen på alt fra brevpapir til husvegger vil koste mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Resten av kostnadene knytter seg til massekommunikasjon, reklame, intern kommunikasjon og så videre. Verken Statoil eller Hydro har regnet på hva en navneendring vil koste. Heller ikke hovedeieren, Olje- og energidepartementet, skal ha fått noen beregninger av kostnadene ved et navneskifte.