Navarsete satser på Gardermoen

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) advarer mot å dele flytrafikken i framtiden mellom Gardermoen, Rygge og Torp, og mener satsingen skal skje på Gardermoen.

Gardermoen må forbli et viktig nav i både innenlands og utenlands flytrafikk. Som samferdselsminister er jeg opptatt av å sikre et sammenhengende nett av flytjenester, sier Navarsete til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har antydet at man bør satse ekstra ved flyplassene på Rygge i Østfold og Torp i Vestfold for å avlaste Gardermoen. Navarsete advarer mot å gjøre dette. Det vil bli en ugunstig løsning for det regionale Norge dersom mange må fly til Torp eller Rygge mens mesteparten av utenlandstrafikken går over Gardermoen, sier Navarsete. Jeg advarer mot en delt løsning ut fra de regionale ulempene dette vil få. Miljømessig mener jeg også at delt løsning vil være en dårlig løsning. Det vil bli en veldig stor interntransport, spesielt i forbindelse med trafikk inn i og ut av landet. Vi ser eksempler på dette mange andre steder i verden, sier Navarsete videre. Hun understreker at regjeringen ikke har tatt stilling til om det bør bygges en tredje rullebane på Gardermoen. Nå legger jeg opp til en prosess der regjeringen skal klargjøre hvor en eventuell tredje rullebane skal bygges, sier Navarsete. Hun forteller at en slik avklaring også vil frigjøre arealer til næringsformål på motsatt side av flyplassen på Gardermoen. Faglige analyser viser at det vil bli behov for en tredje rullebane rundt 2030.