Navarsete og Søfteland politianmeldt

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og vegdirektør Olaf Søfteland ble tirsdag anmeldt til politiet av formann Leif Erik Nordmo i transportfirmaet Power Trans på Rælingen.

Grunnlaget for anmeldelsen er dårlig veivedlikehold. Vi betaler for en tjeneste vi ikke får, sier en irritert Nordmo til NTB. Han leverte anmeldelsen til politiet i Molde tirsdag. Statsråd Navarsete sier til NTB at hun tar anmeldelsen på alvor. Fast fire ganger Nordmo kjører daglig mellom Oslo og Molde med dagligvarer, og i november har han flere ganger blitt stående fast ved Verma i Romsdalen på snøføre. Nordmo mener konkurranseutsettingen i veietaten har ført til dårligere brøyting og strøing. Skilting som forteller om problematiske veistrekninger mangler, og det samme gjør plasser til å legge på kjettinger. Ekstra beredskap når forholdene er spesielt problematiske er fraværende. Derfor blir yrkessjåfører og vanlige bilister stående i timevis på problematisk føre, sier han. Nordmo mener at Statens vegvesen i for stor grad lar laveste anbud gjelde, uten at innholdet i vedlikeholdsarbeidet teller tilsvarende. Betaler du for spiker, får du siker, sier han. Staten er nøye Han viser til at Staten er nøye med at bilistene følger lover og regler. Skjer ikke det, blir man anmeldt og bøtelagt. Staten plikter å vedlikeholde riksveiene her i landet skikkelig, og nå er det på tide at den stilles til ansvar når det ikke skjer, sier Nordmo. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var i Molde tirsdag, og hun holdt et foredrag på Høgskolen i Molde om veiprising samtidig som Nordmo leverte sin anmeldelse mot henne. Navarsete sier til NTB at hun tar reaksjonen fra Nordmo på alvor. Hun ser anmeldelsen som en reaksjon på at alt kanskje ikke fungerer så godt som det bør, og vil gå inn i denne problematikken for å se om noe bør gjøres annerledes.