Navarsete lover rabattkamp

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) reagerer på et direktiv fra Brussel som tilsier at norske bomselskaper ikke kan gi større rabatt enn 13 prosent.

I Norge er det vanlig at for eksempel næringslivet blir innrømmet større rabatter enn dette. Det vanligste er opp til 40 prosent, og i noen tilfeller opp mot 50 prosent.

- Dette er et direktiv som vi i Norge ikke kan godta. Det berører konkurranseforholdene innen EU og er ikke relevant for Norge som har flere store og tunge veiprosjekter, sier Navarsete til NTB.Hun mener at næringslivet i distriktene vil lide ved at bompengene kan øke med opptil 50 prosent, og sier at hun i et brev til transportkommissæren i EU skal gi grundige argumenter for hvorfor 13-prosentregelen vil føre til store problemer i Norge.