Nav frykter 125.000 arbeidsløse neste år

Nav oppjusterer sine prognoser for arbeidsledigheten og spår at 125.000 personer kan være uten jobb neste år.

Arbeidsledigheten vokser nå sterkere enn i nedgangstidene på slutten av 1980-tallet. Fra oktober i fjor til april i år økte den registrerte ledigheten med 27.000 personer, viser tall fra Nav.

Arbeids- og velferdsetaten venter at veksten vil fortsette med samme styrke og at 105.000 personer vil stå registrert som arbeidsledige ved utgangen av året. Det er 30.000 flere enn ved utgangen av april.

- Veksten i ledigheten er dramatisk, men ikke selve ledighetsnivået, sa arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie da han tirsdag presenterte Navs nye prognoser for arbeidsmarkedet.

Oppjusterer
Nær 73.000 personer var registrert ledige ved utgangen av april, det er om lag like mange som ved årsskiftet 2005/2006. Allerede om to dager kommer Nav med nye, oppdaterte ledighetstall.

Nav har opprettholdt sine tidligere prognoser for ledigheten i 2009, men tror veksten i ledigheten neste år blir høyere enn tidligere antatt. I gjennomsnitt tror Nav at 115.000 personer vil være arbeidsledige neste år, med en topp på 125.000 ledige.

- Det er rimelig pessimistiske tall, men ikke så dramatisk i forhold til de fleste andre land, sa Saglie.

Usikkerhet
Selv om vi må innstille oss på en periode med høyere ledighet enn vi har hatt de siste årene, vil han nyansere bildet. Han viser til at enkelte bransjer går bra, samtidig som offentlig sektor fortsatt vil ha et høyt sysselsettingsbehov.
Leder for statistikk og utredningsenheten i Nav, Stein Langeland, understreker at det er mange usikre faktorer som kan påvirke ledigheten, særlig utviklingen av kredittmarkedet. Han peker også på at det er først til høsten at virkningen av regjeringens tiltakspakke vil komme, og det kan medvirke til en redusert vekst i ledigheten.