Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nav: Færre arbeidsledige i september

Arbeidsledigheten gikk svakt ned i september. I løpet av måneden ble det registrert 400 færre helt ledige, og ledigheten ligger nå på 2,2 prosent, ifølge Nav.

Andelen er likevel uendret fra forrige måned, hvor det også var på 2,2 prosent.

– Så langt i år har antallet helt ledige gått ned med 3.800 personer. Det er i Hordaland og innen ingeniør og ikt-fag at ledigheten har falt mest, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Det er den registrerte andelen helt arbeidsledige som falt i september, mens bruttoledigheten, som også omfatter de som også inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 600 personer, ifølge tallene fra Nav.

Ved utgangen av september var det registrert totalt 61.300 helt arbeidsledige hos Nav. 43 prosent av disse mottok dagpenger i løpet av måneden.

Tidligere denne uken viste tall fra SSB at arbeidsledigheten gikk opp i juni, juli og august. Det var 109.000 arbeidsledige i Norge i juli - 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Det er opp 0,6 prosentpoeng fra april.

Navs oversikt er et av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs AKU-tall er den andre. Mens Nav teller antall registrerte ledige, baserer SSB seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.