<p>Trenors fabrikk på Hemnesberget i Nordland fylke.</p>Adm. dir. Frode Henning Killi i Natre.Adm. dir. Terje Røren Johansen i Trenor.

Natre Vinduer kjøper Trenor

Mandag ble det kjent at Natre Vinduer AS kjøper opp Trenor Vinduer AS.

Natre Vinduer 

Natre Vinduer er en av landets største produsenter av vinduer og dører, og har omkring 350 ansatte. Omsetningen i 2016 var på omtrent 500 millioner. Natre Vinduer er en del av DOVISTA-konsernet, som er eid av VKR-Holding.

Trenor 

Vindusfabrikken til Trenor ligger på Hemnesberget i Nordland fylke, og selskapet ble etablert allerede i 1925, da under navnet Rana Trevarefabrikk. Anlegget deres rommer omtrent 14.000 kvadratmeter. De har i dag 81 ansatte, og er den største private arbeidsgiveren i lokalsamfunnet. De selger i likhet med Natre Vinduer utelukkende gjennom forhandler, og hadde i 2016 en omsetning på rundt 105 millioner kroner.

Selskapene uttaler i en pressemelding at de to vindusprodusentene har kommet til enighet om oppkjøpet etter en lengre prosess, og det er en felles optimisme for den nye posisjonen Trenor og Natre nå vil ta sammen.

– Vindusbransjen står ovenfor økt og tøffere konkurranse, og i dette perspektivet vil det være viktig å være en del av en større gruppering for å sikre lønnsom vekst for begge selskaper. Trenor har en god drift og lønnsomhet, og har i likhet med Natre de siste årene hatt en betydelig opprustning av både fabrikk og kompetanse for å møte fremtidens krav til produkt og

effektivitet. At Trenor Vinduer nå kjøpes av Natre vil være med på å styrke posisjonen til begge parter, og etter oppkjøpet vil Natre og Trenor representere noen av Norges mest moderne fabrikkfasiliteter innenfor vindusproduksjon. Oppkjøpet vil også medføre en betydelig videre utvikling av anlegget på Hemnesberget, heter det i meldingen.

Trenor har bygget opp moderne fabrikkfasiliteter, og det pekes på at dette kombinert med en bred kunnskap om markedet i Midt og Nord-Norge, skal være en stor motivasjonsfaktor bak oppkjøpet.

Fra 1. juni 2017 vil oppkjøpet tre i kraft og Trenor vil bli et datterselskap av Natre Vinduer.

– Fremover vil selskapene i fellesskap jobbe ut strategier for å utvikle samarbeidet og sammen finne den beste totalløsningen for en mest mulig konkurransedyktig fremtid, melder selskapene.