Nasjonale tillegg (NA) til Eurokodene

Eurokodene består av en samling europeiske standarder (EN) for prosjektering av konstruksjoner. Eurokodene angir felles krav til pålitelighet for konstruksjonene.

Man kan oppfylle kravene ved å velge de aktuelle: * Lastsituasjoner * Laster * Kombinasjonsfaktorer for laster * Prosjekteringsregler. Felles prosjekteringsregler finnes i eurokodene NS-EN 1990 og NS-EN 1991 og i eurokoder for betong-, stål-, samvirke stål/betong-, tre-, mur- og aluminiumkonstruksjoner avhengig av konstruksjonsmaterialene. Eurokodene stiller også krav til geoteknisk prosjektering og angir regler for bestemmelse av eventuelle seismiske påvirkninger og dimensjoneringsregler avhengig av konstruksjonsmateriale. Nasjonale bestemmelser Sikkerhetsnivået for konstruksjoner kan bestemmes nasjonalt. Det samme gjelder krav til bestandighet, ivaretakelse av nasjonale klimatiske og geografiske forhold og forhold knyttet til økonomi og ressursbruk i byggingen. Eurokodene inneholder derfor en rekke definerte parametere som kan fastsettes nasjonalt i et nasjonalt tillegg til den felles europeiske standarden. Eurokodene vil erstatte dagens gjeldende norske prosjekteringsstandarder fra 2010. Fra tredje kvartal 2007 vil det foreligge tilstrekkelig av eurokodene med nasjonale tillegg til at man vil kunne begynne å ta disse i bruk som et alternativ til dagens prosjekteringsstandarder for flere typer byggverk. Høring av nasjonale tillegg De nasjonale tilleggene til Eurokodene vil bli lagt ut på høring. Høringsperioden er normalt seks uker. Vi gir en oversikt over de nasjonale tilleggene som til enhver tid er på høring, og en mulighet til nedlastning av høringsforslaget på kan du finne under Standarder på høring. Mer informasjon om Eurokoder I forbindelse med sluttføring av arbeidet med nasjonale tillegg har vi utarbeidet egen informasjon om Eurokoder på web. Den egne internettadressen www.eurokoder.no gir også tilgang til den samme informasjonen.