Nasjonal dugnad for rekruttering til bygg- og anleggsfagene

Ansatte innenfor byggfag ved høgskolen i Narvik, inviterer personer med interesser innenfor bygg og anlegg til å være med i en felles dugnad for rekruttering av ungdommer til å lære tradisjonelle bygg- og anleggsfag

Studiet kombineres med moderne dataverktøy, laboratorieutstyr og måleinstrumenter. Det er laget en WEB-side for dugnaden, link finnes nedenfor teksten. I de neste årene vil det innenfor bygg og anlegg på landsbasis bli behov for nye 400 ingeniører og 400 sivilingeniører pr år som skal være med å forvalte mer enn 200 mrd. kr pr år. Gapet mellom etterspørsel og tilgang vil bare øke de kommende årene. Dette fordi at det ble utdannet få byggingeniører i 90-årene og andelen som pensjonerer seg (etterkrigskullet) vil nå en topp rundt 2010. Høgskolen i Narvik er den eneste høgskolen i Nord-Norge som utdanner ingeniører og sivilingeniører innenfor bygg og anlegg. De ønsker derfor spesielt unge kreative fremtidige ingeniører fra landsdelen velkommen som student ved en liten høgskole med de fordeler det medfører. Også andre er hjertelig velkommen til teknologibyen Narvik hvor du kan bo, studere og dyrke dine alpininteresser, alt innenfor en radius av én km. Det blir masse utfordringer for kommende bygg- og anleggsingeniøren som f.eks Hålogalandsbrua (bildet).